• RAYMARINE QHD ECHO
  • PREMIUM UPGRADE%
Angebote in:
Angebote noch:

Laatste kans op gratis verzending & 50% Deals // OP is OP!

PRIVACY BELEID

PRIVACY BELEID
Laatst bijgewerkt: 28 juni 2022


Carplounge respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie naar onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, de doeleinden daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

Indien u aanvullende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Totdat u het gebruik van cookies en andere trackingsystemen accepteert, zullen wij geen on-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen. Door deze website te blijven bezoeken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het aanvaarden van cookies hebben voorzien.

De huidige beschikbare versie van dit privacy beleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities

1. Website (hierna: "Website") www.carplounge.de/nl/
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "verantwoordelijke"): Carplounge, gevestigd te Medienstraße 6, 47807 Krefeld, Duitsland

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich ervan de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsook voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (animatiefilmpjes), videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt verboden. Het feit dat de controleur niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de overtreder te vervolgen.

Artikel 4 - Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de website kan de verantwoordelijke voor het beheer te allen tijde:

- de toegang tot de website voor een bepaalde categorie van bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
- alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet etiquette
- de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

1. De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of problemen in het functioneren van de website, waardoor de website of (tijdelijke) onbereikbaarheid van de website of van een van zijn functionaliteiten. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.

2. De beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen

- wegens het gebruik van de website of via het internet toegankelijke diensten
- wegens overtreding van de bepalingen van dit privacybeleid

3. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke daaropvolgende (rechts)handeling jegens de beheerder.

4. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking in een geschil wordt betrokken vanwege uw misbruik / gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u te (her)vorderen.

Artikel 6 - Verzamelen van gegevens

1. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Carplounge
2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verzamelaar hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van een commerciële) relatie met u en in voorkomend geval voor het afhandelen van uw bestellingen. Zij worden opgenomen in een (elektronisch) register.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via shop@carplounge.de
3. Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

1. In geval van overtreding van enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming vallen van de bepalingen van deze Privacy policy.
2. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de verzamelaar. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: shop@carplounge.de .
2. Uw persoonsgegevens zullen niet door onze partners worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van inzameling, ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n). De verzamelaar is niet verantwoordelijk in deze omstandigheden.

Artikel 10 - Dataretentie

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de bij wet bepaalde duur.

Artikel 11 - Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens waardoor u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het maakt het voor u gemakkelijker om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website stemt u in met het gebruik hiervan, tenzij wij op andere wijze toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloginformatie te verzamelen.
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
- Tracking Cookies: Zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen wij uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het richten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonsgegevens.

3. Specifiek gebruiken we de volgende cookies op onze website:
FACEBOOK (tracking cookie)
Google Adwords (tracking cookie)
Google Analytics (tracking cookie)

4. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de beheerder en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat hoort bij een aangeboden product op onze website.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechter in het arrondissement waar de incassant gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen over deze voorwaarden kennis te nemen, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen met: carplounge, shop@carplounge.de , +49 (0)2154 - 88 482 00

Aktuell im Blog
NIEUW: Raymarine WIFISH vs. DRAGONFLY //...

Onze Sales & Service Managers Daniel en Philipp leggen het verschil, tips & tricks uit en wijzen... [mehr]

"ZIEN IS GELOVEN!" Ali Hamidi @ Korda...

Onze sales Manager bezocht Ali Hamidi op zijn vistrip voor de volgende #masterclass. Je zult niet... [mehr]

Henk Suylen Proline - Baitspirals

Henk Suylen Proline - Baitspirals "Met de baitspirals biedt Carplounge haar klanten een voordeel... [mehr]

Wij zijn verheugd Andreas Papesch te...

''Na uitgebreide gesprekken met andere eigenaren van voerboten was het voor mij al snel duidelijk... [mehr]

Interview met Korda's Ali Hamidi

"Dit is de nieuwste aanwinst voor ons Monster karper team. De Carp Lounge RT4 boot! Wereldwijd... [mehr]

Frank Warwick & Baitboat? Interview met...

Lange afstand specialist Frank heeft zijn RT4 Baitboat opgehaald op de BigOne Carp show en... [mehr]

Carplounge RT4 Frank Warwick

'' Het was verbazingwekkend hoe snel het was om de besturing onder de knie te krijgen, maar het... [mehr]

Darrell Peck - aanvankelijk sceptisch, nu...

'' Het is een nieuw meer, je kunt veel leren door rond te varen met de voerboot met gebruikmaking... [mehr]

Nash visser Samir Arebi- haalde zijn RT4...

Dezelfde avond nog kregen we een enthousiast telefoontje van Samir: ''Ik heb al een paar mooie... [mehr]

Custom Airbrush Ian Russell

''Zonder twijfel, de RT4 is veruit de beste en meest betrouwbare voerboot op de markt - en... [mehr]

Laatst bekeken